Welkom bij de registratie voor LABORAMA 2020 Virtueel

  1. Registreren
  2. Bevestiging

Contact informatie

Profiel

Algemene Voorwaarden

Ten gevolge van uw inschrijving en uw deelname aan het hierboven vermelde evenement zal Laborama vzw bepaalde persoonsgegevens verwerken in de zin van de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. Laborama zal daarbij enkel de persoonsgegevens verwerken die u aan Laborama heeft bezorgd, waarbij Laborama zal handelen als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de organisatie van het evenement, op basis van de inschrijvingsverbintenis, inclusief voor communicatie met u en met andere deelnemers voorafgaand aan en volgend op het evenement, zowel in verband met het evenement als met de activiteiten van Laborama en haar leden. Uw persoonsgegevens zullen daarbij ook beschikbaar kunnen worden gemaakt aan andere deelnemers aan het evenement, en aan andere leden van Laborama vzw. U stemt ermee in dat Laborama vzw de verwerking van de persoonsgegevens mag toevertrouwen aan derden, inclusief buiten de Europese Unie, waarbij Laborama zal blijven instaan voor de naleving van toepasselijke regelgeving.

Laborama zal uw gegevens bewaren en beveiligen op gepaste wijze. Voor eventuele vragen rond de bescherming van uw persoonsgegevens, inclusief uw recht op toegang, correctie of vernietiging van uw gegevens en internationale overdrachten ervan, of om u te verzetten tegen verdere verwerkingen, kan u contact opnemen met Laborama via info@laborama.be

Dit invulveld leeg laten a.u.b.